"Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, hayat için, başarı için en hakiki yol gösterici ilimdir, fendir. İlim ve fennin dışında yol gösterici aramak gaflettir, cahilliktir, doğru yoldan sapmaktır. Yalnız ilmin ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının gelişimini anlamak ve ilerlemeleri zamanında takip etmek şarttır." Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Ana Okulu

Ana Okulu

21.Yüzyıl becerilerinden analitik ve bilgi işlemsel düşünme becerilerinin erken yaşta alınması öğrencilerin hem alan ile ilgili algılarında hem de akademik başarısında ciddi bir artış göstermektedir.

Kurum içerisinde okul öncesi öğrencilerimize grup çalışmaları değil özel çalışmalar yapmaktayız.

Programlama, robotik, teknoloji tasarım eğitim programlarımızın temelini oluşturmaktadır.

İlkokul

İlkokul

1 – 4. sınıf öğrencilerimize kendi seviyelerine uygun olarak hazırlanan robotik kodlama eğitim gruplarında STEM+E öğretim modelimiz doğrultusunda eğitimler vermekteyiz.

Bu eğitimlerdeki amacımız öğrencilerimizin 21.yüzyıl becerilerini kazanırken aynı zamanda okulda öğrendikleri temel disiplinlerin gerçek kullanım alanlarını keşfetmeleri ve edindikleri bilgileri beceriye dönüştürmelerini sağlamaktır.

Ortaokul - Lise

Ortaokul - Lise

Ortaokul ve lise gruplarında kısa süreli robotik kodlama eğitim grupları açmaktayız. Bu eğitimlerin haricinde turnuva grupları ile yaklaşık 10 ay süren bir çalışma planlamaktayız. Turnuva gruplarına girmek isteyen öğrenciler ön öğrenmelerinin test edildiği bir uygulamanın ardından gruplara dahil edilmektedirler. Değerlendirme sonucunda eksik olan kazanım ve beceriler doğrultusunda öğrenciler kısa süreli etkinliklere davet edilmektedir.