Eğitim programları

Okul Öncesi

21.Yüzyıl becerilerinden analitik ve bilgi işlemsel düşünme becerilerinin erken yaşta alınması öğrencilerin hem alan ile ilgili algılarında hem de akademik başarısında ciddi bir artış göstermektedir.

Kurum içerisinde okul öncesi öğrencilerimize grup çalışmaları değil özel çalışmalar yapmaktayız.

Programlama, robotik, teknoloji tasarım eğitim programlarımızın temelini oluşturmaktadır.

İlkokul

1 – 4. sınıf öğrencilerimize kendi seviyelerine uygun olarak hazırlanan eğitim gruplarında STEM+E öğretim modelimiz doğrultusunda eğitimler vermekteyiz.

Bu eğitimlerdeki amacımız öğrencilerimizin 21.yüzyıl becerilerini kazanırken aynı zamanda okulda öğrendikleri temel disiplinlerin gerçek kullanım alanlarını keşfetmeleri ve edindikleri bilgileri beceriye dönüştürmelerini sağlamaktır.

Ortaokul – Lise

Ortaokul ve lise gruplarında kısa süreli eğitim grupları açmaktayız. Bu eğitimlerin haricinde turnuva grupları ile yaklaşık 10 ay süren bir çalışma planlamaktayız. Turnuva gruplarına girmek isteyen öğrenciler ön öğrenmelerinin test edildiği bir uygulamanın ardından gruplara dahil edilmektedirler. Değerlendirme sonucunda eksik olan kazanım ve beceriler doğrultusunda öğrenciler kısa süreli etkinliklere davet edilmektedir.

Yetişkin Eğitimleri

Yetişkin gruplarımızla kısa süreli workshop ve bootcamp çalışmaları yapmaktayız. Bu eğitimlerde de katılımcılar belirli değerlendirmeler yapılarak eğitim gruplarına dahil edilmektedir.