Enstitü

Enstitü 4.1 Türk Eğitim Sisteminde yer alan eksikleri fark eden 4 öğretmenin 1 araya gelerek bu eksikleri gidermeye yönelik kurduğu bir oluşumdur.

Enstitü ismi ise bize Türkiye Cumhuriyeti tarafından yapılmış olan en önemli eğitim atılımı olan Köy Enstitülerinden gelmektedir.

J.Dewey  ;”Bugünün çocuklarını , dünün yöntemleri ile eğitirsek, yarınlarından çalarız” der.

21. yüzyılda olan bizler hala öğrencilerimizi 1. sanayi devriminden kalma yöntemlerle eğitmeye çalışmaktayız. Toplamda 4 sanayi devrimi olmasına karşın eğitim sistemlerimiz maalesef değişmemektedir.

Biz Enstitü 4.1 olarak eğitim yaklaşımımızı çağın koşullarına uygun olarak sürekli güncellemeyi kendimize görev edindik.

21. Yüzyıl Becerilerine yönelik çalışmalarımızda günümüzün en modern yaklaşımı olan

STEM + E (science, technology, engineering, mathematics, entrepreneurship) yaklaşımını temel almaktayız. Oluşturulan eğitim modellerimizde süreç 4 temel adımdan oluşmaktadır.

  1. Problemi anlama: Bu adımda öğrencilere popüler 21. Yüzyıl problemlerinden biri verilmektedir. Öğrenciler sorunla alakalı gerekli araştırma ve çalışmaları yaptıktan sonra ihtiyaçları ve var olan çözümlerdeki problemleri bulmaya çalışırlar.
  2. Bilgi edinme: Bu adımda öğrenciler problemlerin çözümüne yönelik olarak gerekli olan bilimsel bilgileri araştırıp, probleme yönelik deneyleri yapıp çözüme yönelik bilgi edinirler.
  3. Ürün geliştirme: Problemin nasıl çözüleceğini planladıktan sonra 21. Yüzyıl becerilerini kullanarak gerekli olan çözüme yönelik model oluşturur ve bununla alakalı bir prototip ya da ürün geliştirirler.
  4. Paylaşım: Geliştirdiği çözümü alan uzmanları ya da ürünü kullanacak olan gruplarla paylaşırlar. Bu süreçte girişimcilik becerilerini kullanarak yaptıkları ürünü hayata geçirmeye çalışırlar.  

Vizyonumuz

21. yüzyıl becerilerini öğrencilerimize kazandırırken, ülke ekonomisine katkı sağlayacak katma değeri yüksek olan projeler üretecek nesiller yetiştirmek.

Misyonlarımız

Atatürk ilke ve devrimlerini benimsemiş , Ulu Önder Atatürk’ün söylediği gibi tek gerçek yolun bilim olduğuna inanan nesiller yetiştirmek.

• Bireylerin çevrelerinde yer alan problemlere karşı farkındalıklarını yükseltmek ve var olan sorunlara çözüm üretebilme becerilerini geliştirmek

• Doğanın parçası olduğunun bilincinde olan ve bu bilinçle çevresine karşı sorumluluklarının farkında olup bu sorunlara karşı çözüm ürebilen nesiller yetiştirmek


• Edindiği bilgiyi var olan sorunlara karşı bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm üretebilen nesiller yetiştirmek

• Özgün fikirlerini tasarım boyutuna aktarırken estetik algısıyla ürün tasarımı yapan bireyler yetiştirmek

• Bilgiyi paylaşmanın yüceliğinin farkında olan, deneyimlerini paylaşırken takımıyla birlikte farklı deneyimler elde edip bu deneyimlerini kullanarak ürünler ortaya koyabilen nesiller yetiştirmek