Stem sınıfı

Öğrencilerimize 21 Yüzyıl becerileri kazandırmak isterken öğretim programlarımızı ihtiyaçlara yönelik olarak hazırlasak bile sınıf ortamlarımız genellikle 1.sanayi devriminden kalma tasarımlarla hazırlanmış olmaktadır. Enstitü 4.1 olarak standart bir stem sınıfının oluşturulması ve bunun pazarlamanmasına karşıyız. Stem sınıfları stem programları gibi okulun ihtiyaç ve imkanlarına yönelik olarak tasarlanmalıdır.